434491_Vidi_na_zdanie_Gosudarstvennoy_dumi_Moskva_gosduma_gosudarstvennaya_duma_250x0_5000.3333.0.0

434491_Vidi_na_zdanie_Gosudarstvennoy_dumi_Moskva_gosduma_gosudarstvennaya_duma_250x0_5000.3333.0.0

фото: Владимир Андреев © URA.RU